Home » Posts tagged 'เทคโนโลยีความงาม'

Tag Archives: เทคโนโลยีความงาม

การศึกษาเทคโนโลยีความงาม

การศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม

การศึกษาเทคโนโลยีความงาม                เทคโนโลยีด้านความงามในปัจจุบันที่มีบทบาทกับการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีวิวัฒนาการและมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยสามารถมีใบหน้าที่สวยงามตามความต้องการของตนเองได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังช่วยในการแก้ไขปัญหาผิวพรรณต่างๆ ที่มีอยู่ให้กลับฟื้นคืนสู่สภาพที่ดีอีกทั้งยังช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดอีกด้วย

จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าอุตสาหกรรมด้านสถานเสริมสวยความงามและสปาเป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก ทำให้สถานบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสปาในประเทศไทยมีจำนวนกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ และมีเงินหมุนเวียนในธุรกิจสปามากกว่า 8,000 ล้านบาท ซึ่งภาคธุรกิจด้านสถานเสริมความงามและสปาไทยนั้น จัดเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นส่วนใหญ่ เกิดปัญหาขาดแคลนเทคโนโลยีและความสามารถในการจัดการที่ทันสมัย และที่สำคัญยิ่งคือการขาดทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่ตรงความต้องการ ด้วยเหตุนี้จึงมีการก่อตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีความงามเพื่อเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ จะได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับผิวหนัง การพัฒนาบุคลิกภาพ หัตถเวชกรรมแผนไทยสำหรับความงาม การจัดการธุรกิจความงามและสปา ออกแบบทรงผมและการแต่งหน้า  เทคโนโลยีความงามขั้นสูง เวชศาสตร์ต้านความชราและฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นต้น และยังมีเครือข่ายอาจารย์พิเศษที่เป็น เมคอัพ อาร์ทติส ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมาสอนเพิ่มเติมให้อีกด้วย (เพิ่มเติม…)